Pagta ýygýan şassiniň kebşirlenen gurluş bölekleri

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

● Esasy farametr

Setir aralygy 76 sm (66 + 10 ýa-da 68 + 8)
Setir belgisi 3
Bedeniň agramy 13.5
Çyzygyň ululygy 7.9m × 3,9m

Ass Şassiniň esasy aýratynlyklary

Öňki ok gurluş boýunça ýapyk;Yzky ok, guýma gurluşy bilen berk oturgyç.

 

  • Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini edýäris.

● Arza kazyýeti

CASE

● Köp görnüşleri:

Döwür bilen deňeşdiriň we müşderilere bazar isleg önümlerini yzygiderli üpjün ediň
Salgylanmak üçin 3000-den gowrak ok görnüşi bar: täjirçilik ulagyň turba öň oky, ýasalan öň oky, deprek oky, disk oky, bug tormoz oky, gidrawlik tormoz öň we yz oky we ş.m.Passengerolagçy awtoulagynyň garaşsyz asma ulgamy MakFerson;Oba hojalygy tehnikasy 2WD traktor köprüsi, 4WD traktor köprüsi, bugdaý maşyn rul köprüsi, mekgejöwen maşyn rul köprüsi we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň