Senagat habarlary

 • How to prolong the life of lifting machinery?

  Göteriji enjamlaryň ömrüni nädip uzaltmaly?

  Kranlar has gowy saklanmagy we dolandyrylmagy üçin adatça tekiz we giň päsgelçilikli ammarlara ýerleşdirilýär.Aslynda, kran ulanylmaýan mahaly dolandyryş ony zyňmak däl-de, gaty möhüm zat.Kran perfini saklamak üçin amatly däl ...
  Koprak oka
 • Current situation and future development trend of Chinese manufacturing industry

  Hytaýyň önümçilik pudagynyň häzirki ýagdaýy we geljekdäki ösüş tendensiýasy

  akylly önümçilik ulgamy akylly maşynlaryň bir görnüşi we adam-maşyn integrasiýasy akylly ulgamdan bilelikde döredilen adam hünärmenleri, ýokary çeýeligi we integrasiýasy bilen önümçilik prosesinde intellektual kompýuter simulýasiýasynyň kömegi bilen önümçilik prosesinde bolup biler .. .
  Koprak oka
 • Introduction to the structure and parts of the loader

  Loadükleýjiniň gurluşy we bölekleri bilen tanyşlyk

  Loadükleýjiniň tutuş gurluşy aşakdaky böleklere bölünýär 1. Dwigatel 2. Diş gutusy 3. Şinalar 4. Sürüji oky 5. Kab 6. Çelek 7. Geçiriş ulgamy Bu ýükleýjiniň esasy gurluş düzüm bölekleri.Aslynda, ýükleýji beýle çylşyrymly däl.Ekskawator bilen deňeşdirilende l ...
  Koprak oka
 • Analysis of welding positioner for construction machinery structural parts

  Gurluşyk tehnikasynyň gurluş bölekleri üçin kebşirleýiş pozisiýasynyň derňewi

  Abstrakt: Köplenç ulanylýan elde kebşirleýiş pozisiýalarynyň esasy görnüşleri: aýlaw görnüşi, egirme görnüşi, iki sütünli bir aýlaw görnüşi we ş.m. Aýlanma erkinliginiň derejesiniň çäklendirilmegi sebäpli bu pozisiýalaryň hiç biri-de düşünip bilmez esassyz öwrüm ...
  Koprak oka