Ekskawator bölekleri

Ekskawator bölekleri esasan iki bölekden durýar: mehaniki bölekler we elektron bölekleri.

1, mehaniki bölekler, esasan, güýç goldawyny üpjün etmek üçin arassa mehaniki böleklerdir

gidrawlik nasos, tutmak, uly gol, ýodajyk, hereketlendiriji we ş.m.

2, elektron esbaplar ekskawatoryň hereketlendiriji dolandyryş bölegi bolup, mehaniki bölekleri göwnejaý işlemek üçin esasan kompýuter wersiýasy, gidrawliki akym üçin hereket edýär.

dolandyryjy, Burç datçigi, dizel ölçeýji, predohranitel, ot ýakmak, sorujy nasos we ş.m.

Mehaniki bölekler we sürüjiniň dolandyryş bölegi biri-biriniň üstüni ýetirýär, ulanylyşy

täsirli mehaniki bölekleri sürmek we utgaşdyrmak üçin elektron böleklerden

iş, elektron böleklere elektron böleklere seslenme arkaly ýagdaýyň mehaniki bölegi, iň ýokary iş netijeliligini gazanmak üçin ekskawatoryň işini has netijeli utgaşdyrmak.

“Xuzhou Jiufa” gurluşyk tehnikasy; ltd (XJCM) esasan mehanikadan ýasalýar

ekskawatorlaryň bölekleri. Esasy önümler ekskawator şassisi, aýlanýan stol, bum, çelekdir, olar müşderileriň talaplaryna laýyklykda düzülen uly böleklerdir.

Excavator Parts

Şeýle hem ekskawator üçin adaty çelek, gaýa çelek, demir çelek, çelek dişleri, çelek ýaýlary öndürip bileris.Müşderi talaplaryňyzy we diagrammalaryňyzy bize iberip biler, şonda size zerur önümleri berip bileris.Aboveokarda sanalan ekskawator bölekleriniň we bölekleriniň önümçilik prosesi, adatça, guýma guýmak (ýasamak), öwürmek, üwemek, burawlamak, emele getirmek, kebşirlemek, üwemek, çäge basmak, pürkmek, ýygnamak we beýleki amallary öz içine alýar.Ekskawator bölekleri ýörite senagat enjamlarynyň böleklerine degişlidir we CNC plazma kesiji maşyn, truba degirmeni, plastinka togalanýan maşyn Kebşirleýiş ýerleşdiriji maşyn içgysgynç maşyn guýma enjamlary ýylylyk arassalaýjy enjam, XJCM zawody ýaly ýokary netijelilik we hil bilen işlemek üçin ýörite enjamlar zerurdyr. bu enjamlaryň hemmesi.


Iş wagty: 18-2022-nji maý