LW300F WHEEL LOADER-ätiýaçlyk bölekleri üçin roker goly 252600331

Gysga düşündiriş:

XJCM, ýükleýji bölekler, kran bölekleri, müşderiler üçin ekskawator bölekleri ýaly uly gurluş böleklerini dizaýn edip we öndürip biler


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

müşderiniň islegi hökmünde dizaýn edip bileris.

Model NOOK: LG968
Bölümiň ady: Roker Arm
Bölüm belgisi: 29150007911
Ulag bukjasy: Kazyýet
Aýratynlyk: asyl
originalOrigin: Sýuzhou, Hytaý
HS kody: 8483

Önümlerimiziň artykmaçlyklary:

1) qualityokary hilli materiallar

2) performanceokary öndürijilik we çydamly hil

3) ISO9001, milli standartdan geçdi

4) Dürli ýurtlaryň dürli müşderileri bilen köp ýyllap hyzmatdaşlyk etmek

5) Zawodyň göni bahasy

6) 20 ýyllyk önümçilik tejribesi

7) Doly önümçilik prosesi we berk QCS bolmaly

XJCM ýokary hilli we iň gowy baha bilen ýükleýji roker goly üpjün edýär

Häzirki wagtda Hytaýda iň uly we iň oňat tigir ýükleýji ätiýaçlyk şaýlaryny eksport edijilerden biri bolup, tigir ýükleýji, ekskawator, ýol rolikli, motor grader we ş.m. önümleri üçin dürli ýokary hilli özboluşly we ýöriteleşdirilen ätiýaçlyk şaýlaryny üpjün edip bileris.

Tigir ýükleýjiniň, Ekskawatoryň, Backhoe, Road rolikiniň we Graderiň modelleriniň aşakdaky bölekleri üçin ätiýaçlyk şaýlary.

Model: LG916; LG918 LG920; LG933L; LG936L; LG938L.LG952; LG952H; LG952L;

LG953;LG953L; LG953V; LG956L; LG956V.LG958, LG959, LG968V; LG978 L953F LG956F L958F L968F we ş.m.

Ekskawator LG6210E, LG6225E, LG6300E, LG6360E we ş.m. ätiýaçlyk şaýlary.Motoryň bölekleri.Çelek dişleri, nasos we ş.m.

Dachai hereketlendiriji bölekleri üçin motor grader G9190.

Rol rolikleri: RS8140 RS8160 we ş.m. ähli rolikli ätiýaçlyk şaýlary

“Backhoe Loader”: B877, B876, LGB680 we ş.m. ätiýaçlyk şaýlary.

YC4D80-T20 / WP6G125E23 / WP6G125E22 / BF6M2012-12T3-1109 / WP6G175E201 / WD10G220E23 / WD10G220E23 / C6121 we ş.m. hereketlendirijiniň hereketlendiriji bölekleri.

LG918 LG933, LG936, LG938, LG952, LG953, LG956, LG958, LG968 we ş.m. üçin ok ätiýaçlyk şaýlary.

Diňe hakyky tigir ýükleýji ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edýäris.

Iň oňat öndürijiligi kepillendirmek we müşderilerimiziň hersine jogapkärçilik bilen diňe hakyky bölekleri satýarys.

II Gurluşyk enjamlarynyň doly böleklerini üpjün edýäris.

Böleklerimiziň aralygy tigirli ýükleýji I ekskawatorlar I ýol rolikleri I arka ýükleýji I grader I beýleki enjamlar.

Gaplamak we eltip bermek :

Iň ussat gaplamalarymyz

Uly ýük awtoulaglaryny deňiz portuna daşamak we halkara transport hyzmatdaşlygy.
Mundan başga-da, beýleki markalary hem üpjün edýäris, meselem: 4WG180, 4WG200 we ş.m. geçiriji bölekler, rul ýükleýji we ş.m.

 

Hyzmatymyz :

Ilki bilen müşderiniň ýörelgesinde durýarys, dürli müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ýokary hilli we arzan bahanyň hakyky böleklerini üpjün etmäge üns berýäris. Iň çalt üpjünçilik tizligi we wagty, ajaýyp sitata ulgamy we çalt eltiş usuly bilen kompaniýa çözüp biler enjamyň durmagy üçin çykdajylary azaltmak üçin gysga wagtyň içinde mesele.

771
772  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň