LG955 tigir ýükleýji bölekleriň yzky çarçuwasy

Gysga düşündiriş:

XJCM ýükleýji çarçuwalary, HELI FORKLIFT üçin ýükleýji çelekleri öndürýäris - Gowy bahany we ýokary hilli üpjün edýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

müşderiniň islegi hökmünde dizaýn edip bileris.

XJCM-iň gurluş bölekleri üçin gowy dizaýn toparlary bar .Bu hem ýokary hilli önüm öndürip biler.Ekskawator, ýükleýji we Kran üçin seriýa bölekleri bilen üpjün edýäris.

Bölümiň ady: ýükleýji çarçuwalar

 

: Agdaýy: Täze
Ulanylýan pudaklar: Maşynlary bejermek dükanlary, önümçilik zawody, gurluşyk işleri
Sergi otagynyň ýerleşýän ýeri: Hiç biri
Wideo gidýän barlag: Üpjün edildi
Enjamlaryň synag hasabaty: Üpjün edildi
Marketing görnüşi: Täze önüm 2020
Gelip çykan ýeri: Şandong, Hytaý
Marka ady: Jiufa
Kepillik: 3 aý
Bölümiň ady: çarçuwa
Kepillik hyzmatyndan soň: Wideo tehniki goldaw, Onlaýn goldaw
Satuwdan soň hyzmat berilýär: Wideo tehniki goldaw, Onlaýn goldaw

Üpjünçilik ukyby

Aýda 1000 birlik / birlik üpjünçiligi üpjünçiligi

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary : guty
Port ing Çingdao porty, Şanhaý porty
Gurşun wagty:
Mukdary (bölekler) 1 - 1 > 1
Est.Wagt (günler) 3 Gepleşik geçirmek
001
002

Esasy aýratynlyklar / Featuresörite aýratynlyklar:

  • Kompaniýamyz ösen maşyn işleýiş tehnologiýasyna eýelik edýär.Esasan sement rolikli fabrik, ekskawator, awtoulag we beýleki agyr enjam enjamlary ýaly uly göwrümli polat gurluş böleklerini öndürýäris.Şeýle hem basyş gämisi, gidroelektrik, ýel energiýasy we gurluşyk enjamlary ýaly enjamlary öndürmekde aýak basýarys.
  • Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini edýäris.

Esasy eksport bazarlary:

  • Aziýa Awstraliýa
  • Merkezi / Günorta Amerika Gündogar Europeewropa
  • Orta Gündogar / Afrika Demirgazyk Amerika
  • Günbatar Europeewropa

XJCM, müşderiniň çyzgylaryna we beýleki talaplaryna laýyklykda ekskawator böleklerini sazlap biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň