LW500KN tigir ýükleýjiniň ätiýaçlyk şaýlarynyň öň çarçuwasy

Gysga düşündiriş:

XJCM HELI Forklift Truck ýükleýji çelekleri, elleri we ýükleýji çarçuwalary üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

müşderiniň islegi hökmünde dizaýn edip bileris.

XJCM müşderiniň talaplary hökmünde ýükleýji bölekleri dizaýn edip we öndürip biler

Çalt Maglumatlar:

Ulanylýan pudaklar: Maşynlary bejermek dükanlary, bölek satuw
Wideo gidýän barlag: üpjün edildi
Enjamlaryň synag hasabaty: berilýär
Marketing görnüşi: Asyl önüm
Gelip çykan ýeri: Hytaý, Sýuzhou
Bölek ady: öň çarçuwa
Programma: adükleýji
Görnüşi: Standart
Bölüm belgisi: Müşderilere maslahat
Model: FL936, FL956.FL958
Material: Polat
Kepillik hyzmatyndan soň: Onlaýn goldaw

Maslahat:

 

1. Takyk bölekleri üpjün etmek üçin, enjamyňyzyň marka modeli we bölek belgisi bilen bilelikde anketany bize iberiň.

1.1 Bölek belgisi ýok bolsa, ýükleýji maglumatlaryňyzy bize iberiň, mysal üçin: model, önümçilik ýyly, ýükleýjiniň seriýa belgisi we bölekleri biziň üçin surata alyň.

1.2 Dwigateliň böleklerinde bölek belgisi ýok bolsa, ýükleýjiniň hereketlendiriji modelini, hereketlendirijiniň seriýa belgisini ýa-da surata düşürilen dwigateliň adynyň suratlaryny we bölek suratlaryny bize iberiň.

2. Diňe tigir ýükleýji bölekleri satman, buldozerleri, ekskawatorlary, ýol roliklerini we graderleri satýarys.Has giňişleýin maglumat üçin web sahypamyzy tapmagyňyzy haýyş edýäris.Müňlerçe ätiýaçlyk şaýlary barlygy sebäpli, ätiýaçlyk şaýlarynyň hemmesini web sahypasynda görkezmeýäris.

551
552

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň