forklift mast profilleri bölüm kanallary enjamlary dolandyrmak üçin J profilini öçürýär

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametrler :

Standart: AiSi, ASTM, bs, DIN, JIS Baha: 25MnV
Gelip çykan ýeri: Sýuzhou, Hytaý Marka ady: Sýuzhou Jiufa
Model belgisi: C120 Şekil: C kanal
Arza: forklift mast Deşikli ýa-da ýok: Deşikli däl
Çydamlylyk: ± 1% Gaýtadan işlemek hyzmaty: Egilmek, kebşirlemek, bezemek, kesmek
profil-1: C kanal polat profil-2: U-polat polat
profil-3: J-kanal polat profil-4: H- polat
Polat güýji: > = 420Mpa HB gatylygy: > 181HB
Haryt görnüşi: gyzgyn togalanýar Maksady: forklifting mast üçin ulanylýar

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary: polat zolak bilen ýa-da müşderileriň isleýşi ýaly ýalaňaç gaplanan

Port: Çingdao, Şanhaý ýa-da Ningbo porty

Önümleriň çyzgysy:

16JA
C164
M1G

“Xuzhou Jiufa” polat, forklift ýük maşyny üçin C, J, H profil kanal polatyny üpjün edip biler.

“Xuzhou Jiufa” önümleri takyklygyň durnuksyzlygy, ululygy ýaly köp kyn meseläni doly çözýär

görnüşi, görnüşi ýörite forklift mastasynyň togalanmagynda tehniki talaplara laýyk gelmeýär.

Önüm bir gezek gyzgyn togalanmak arkaly emele gelýär we umumy hil birmeňzeşligi gowy.

Forklift ýük maşynlarynyň öndürilişiniň çylşyrymlylygyny netijeli azaldyp, forklift önümçilik zawodynyň önümçilik netijeliligini ýokarlandyryp biler.

Daşary ýurtdan getirilen önümleri önümler bilen çalyşmak, forkliftiň önümçilik bahasyny ep-esli azaldyp biler.

Kebşirleýiş önümleriniň ýerine önümçilik bahasy peselip, froklift mastynyň öndürijilik hili ep-esli ýokarlanýar,

we önümiň durnukly togalanmagy amala aşyrylyp bilner.Şeýle hem ulanyjynyň isleglerine görä şahsylaşdyrylan dizaýny we kämilleşdiriş edip biler.

 

Export ýurt:

  • ★ Aziýa ★ Awstraliýa
  • ★ Merkezi / Günorta Amerika ★ Gündogar Europeewropa
  • ★ Orta Gündogar / Afrika ★ Demirgazyk Amerika
  • ★ Günbatar Europeewropa

Iň kiçi ammar awtoulagyndan iň uly konteýner işleýiş enjamyna çenli ähli görnüşli materiallary işlemek üçin amatly çeňňek çybyklary, çeňňek gollary we wagon çybyk profillerini öndürýäris.Müşderiler bilen hyzmatdaşlygyň üsti bilen, profil dizaýnyndan we kämilleşdirişden başlap, ýöriteleşdirilen inwentara we wagtynda eltip bermekden başlap, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin iň oňat çözgüt tapýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň