Kiçi göwrümli ekskawator ýokarky çarçuwaly gurnama

Gysga düşündiriş:

XJCM, müşderiniň çyzgylaryna we beýleki talaplaryna laýyklykda ekskawator böleklerini sazlap biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametrler :

Model belgisi: ekskawator bölekleriniň dürli modeli

Gelip çykyşy: Hytaý (materik)

Esasy aýratynlyklar / Featuresörite aýratynlyklar:

Upperokarky şassi, merkezi aýlaw stoly diýlip hem atlandyrylýar, ekskawatoryň bäş esasy gurluş böleklerinden biridir.Aşaky şassi bilen birleşdirilip, ekskawatoryň esasy ýuwulýan bölümini emele getirýär.Ekskawator komponentlerine aşaky plastinka, gapdal plastinka, berkitme plastinka, ýokarky örtük plastinka we ş.m.Aşaky şassi ýaly, gaty ýokary ygtybarlylygy we çydamlylygy üpjün etmek üçin birinji derejeli gurnama, kebşirlemek, işlemek we weýran etmeýän synag usullary bilen öndürilýär.Mundan başga-da, Hyundai we Kato ekskawatorlarynyň standartlaryna berk laýyk bolup biler.

Esasy eksport bazarlary:

  • Aziýa Awstraliýa
  • Merkezi / Günorta Amerika Gündogar Europeewropa
  • Orta Gündogar / Afrika Demirgazyk Amerika
  • Günbatar Europeewropa

güýçli we berk :

Upperokarky gurluş, güýçlendirilen we oňat dizaýn edilen H-şöhleleriniň töwereginde gurlup, bumyň enjamyň merkezine takyk gurulmagyna mümkinçilik berýär.Bu merkezi ýerleşiş, goşma topara has köp basyşy ýeňip geçmäge kömek edýär.Bu, şeýle hem, agramy we dartgynlygy enjamyň hemme ýerinde has gowy paýlamagy aňladýar.

XJCM, müşderiniň çyzgylaryna we beýleki talaplaryna laýyklykda ekskawator böleklerini sazlap biler.

991
992

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň