OEM Çalt eltiş PC400 / 450 Ekskawator aşaky şassi

Gysga düşündiriş:

XJCM müşderiniň islegi boýunça uly gurluş böleklerini dizaýn edip we öndürip biler .Ekskawator çarçuwasy XCMG marka ekskawatory üçin ulanyp biler


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

müşderiniň islegi hökmünde dizaýn edip bileris.

Haryt aýratynlyklary :

Model belgisi: CS-E0014
Marka ady: Jiufa
Arza: Ekskawator
Model: PC400 / 450
Material: 45 # Polat / Mn
: Agdaýy: Bir Stockada täze
Bölümiň ady: aşaky şassi

Üpjünçilik ukyby we goşmaça maglumat:

• Gelip çykan ýeri: Hytaý • Önümçilik: aýda 1000 sany
• Üpjünçilik ukyby: aýda 1000pc • Tölegiň görnüşi: L / C, T / T, Paypal, Money Gram, Western •
• UnionIncoterm: FOB, CFR, CIF, FCA, CPT • Şahadatnama: ISO9001
• Ulag: Okean, gury ýer, howa • Port: Çingdao, Şanhaý, Ningbo

Ekskawatoryň aşaky şassisi esasan ekskawatory sürmek üçin gapdal şöhleler bilen hyzmatdaşlyk edýär.Iň ösen tehnologiýa we enjamlar bilen öndürilýär.Şeýle hem, esasy komponentleri weýran ediji synag geçirýäris.

Agyr enjam bölekleri ýokary derejeli gurnama, robot kebşirlemek we ýokary takyklyk bilen işlemek usullary bilen ýokary öndürijilikli plitalardan ýasalýar.Olar ýokary ygtybarlylygy üpjün edip, Hyundai we Kato ekskawatorlarynyň standartlaryna laýyklykda berk öndürilýär.

 

Maslahat:

Ekskawator güýzde, gyşda we ýazda gazuw-agtaryş işleri geçirilenden soň, bu ýerlerde hapa ýygnamak ýa-da pişikleriň siňdirilmegi aňsat.Bu zatlar suw çüýşesiniň, gidrawliki ýag radiatorynyň we kondisioner kondensatorynyň ýylylyk ýaýramagyna päsgelçilik döreder.Motoryň ýokary temperaturasyna, gidrawliki ýagyň ýokary temperaturasynyň ýaramazlaşmagyna we howanyň sowadyjysynyň pes bolmagyna sebäp bolmak aňsat.Mundan başga-da, käbir ekskawatorlaryň suw çüýşesi, radiator örtügi we gubkasy zeper ýetdi ýa-da gabykdan aýryldy, netijede fanatlaryň adaty bolmadyk sorulmagyna sebäp bolýar (suratda görkezilişi ýaly), suw çüýşesiniň, gidrawlik ýag radiatorynyň we howanyň ýylylygynyň pes ýaýramagyna sebäp bolýar. kondisionerEkskawatoryň kadaly ulanylmagyny üpjün etmek üçin elmydama suwuň temperaturasynyň ölçeg panelleriniň sanyna üns beriň.Belli bir derejä ýeteninde çäreler görülmeli.Işsiz tizlikde sowatmak üçin ýakyn ýerdäki salkyn ýerde park etmegi saýlap bilersiňiz.Dwigateliň aşa gyzmagy we dartgynlylygyň döremezligi üçin derrew ody öçürmäň.Silindr we beýleki heläkçilikler.Temperatura peselenden soň, antifriziň ýoklugyny barlamakdan başga-da, fan guşagynyň dartylmagy we ýadawlygy hem barlanmalydyr.

441
442  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň