Ekskawator goşundysy \ bölekler, tigirli ýükleýji üçin çeňňek arabasy

Gysga düşündiriş:

“Ag-loader ITA Pallet Fork”, iň ýokary güýç we çydamlylyk üçin agyr ýükli galstuklar bilen senagat derejeli palet çeňňegi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş :

Tehniki zehinler toparymyz önümiň hilini üznüksiz optimizirlemek üçin berk kepillik berýär, şeýle hem birinji synpymyz üçin berk binýady döredýärSkid Rul Pallet Forks,BÜKET - 1 GÜN GÜNÜNDE 4,Skelet çelekleri Skid rul goşundysy.Hünärment önümçiligi we çalt hyzmat etmek ýörelgesine eýerýäris we döwür bilen öňe gitmek üçin işewürlik pelsepesine üns berýäris.Önümiň hilini we gowşurylyş wagtyny doly kepillendirip biljek doly önümçilik enjamlarymyz we doly goldaw enjamlarymyz bar.

Bu, “Kreýg” -den elýeterli tigir ýükleýjiler üçin adaty asma gapakly palet çeňňek dizaýny.Şinalara ajaýyp görünmegi üpjün edýän we şeýle hem tekerleriň çykmagynyň öňüni alýan pes profilli arka çarçuwany görkezýär.Çeňňek aralygy, tekerleriň hereket etmeginiň öňüni almak üçin goşa gulplary öz içine alýan goşa asma barlar bilen sazlanýar.

• Dürli çeňňegiň uzynlygy we galyňlygy bar

• “Craig Quik Key”, “OEM” birikdirijisi we “Pin-on” konfigurasiýalarynda bar

• 72 ″ giň arka çarçuwasy standart gelýär

• 2.00 howlydan 4,75 howly çelek kuwwaty bolan maşynlar üçin niýetlenendir

“Ag-loader ITA Pallet Fork”, iň ýokary güýç we çydamlylyk üçin agyr ýükli galstuklar bilen senagat derejeli palet çeňňegi.Adaty ITA 1070mm uzynlykdaky tekerler ýa-da ýokary arka çarçuwaly 1220mm tekerler bilen üpjün edilýär.“Ag-loader ITA Pallet Fork” islendik ag ýükleýji, skid rul ýa-da telehandler gysgyçlary bilen üpjün edilip bilner.

Esasy eksport bazarlary:

  • Aziýa Awstraliýa
  • Merkezi / Günorta Amerika Gündogar Europeewropa
  • Orta Gündogar / Afrika Demirgazyk Amerika
  • Günbatar Europeewropa

XJCM, müşderiniň çyzgylaryna we beýleki talaplaryna laýyklykda ekskawator böleklerini sazlap biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň