“Qurry” we “Daş” magdan ýük maşyny

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany :

Dumper Placer System LCV, MCV we HCV Truck Şassisine we konteýneriň kuwwatyna baglylykda oturdylýar.Smallhli kiçi ýa-da uly şäher häkimlikleri, esasanam ilatly ýerler üçin niýetlenendir.

Önümiň artykmaçlyklary :

• Şäheriň arassa bolmagyna kömek etmek üçin özboluşly, ýokary öndürijilikli, aňsat işlemek we pes tehniki hyzmat, arassaçylyk ulgamy.Galyndylary / zibilleri / zibilleri we taşlanan gurluşyk materiallaryny dolandyrmagyň täsirli we çeýe usulydyr.Işlemek ýönekeý, aňsat we amatly.

• Aňsat işlemek
• Uzak iş ömri
• Pes hyzmat
• efficientokary täsirli
• Arassalaýyş arassaçylyk ulgamy
• pleönekeý, aňsat we amatly

Haryt aýratynlyklary:

Model: Damper ýerleşdirýänler
Amal: Gidrawlik
Marka ady: ACEPL
Ölçegi: Talap

 

XJCM, müşderiniň çyzgylaryna we beýleki talaplaryna laýyklykda ekskawator böleklerini sazlap biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary