banner

Oba hojalygynyň tehnikasynyň gurluş bölekleri

 • Agriculture Machinery 3-point Mounted Reversible Disc Plough

  Oba hojalygy enjamlary 3 ballyk dikeldilen diski sürümi

  Önümiň beýany: Bu ferma traktor disk sürüsi, tüwi meýdanlary üçin ýörite döredildi.Enjam gury ýer üçin hem amatly.Çöl meýdanynda işlese, topragy ýokaryk öwürmek, ýerleşdirmek we tekizlemek üçin topragy öwürer.Bugdaý, tüwi sogan we süýt önümlerini ýere gömmekden ýüz öwürýärler;zaýalanýan, meýdan organiki dökünleri köpeltmek.Şeýle hem wagtyň garşysyna ýaryşmak, zähmeti tygşytlamak, ýokary netijelilik we arzan bahadan artykmaçlyklary bar.Diski sürmek üçin niýetlenendir ...
 • Welded structural parts of cotton picker chassis

  Pagta ýygýan şassiniň kebşirlenen gurluş bölekleri

  ● Esasy farametr hatar aralygy 76 sm (66 + 10 ýa-da 68 + 8) Setir nomeri 3 Bedeniň agramy 13.5 Çyzgynyň ululygy 7.9m × 3.9m ● Şassiniň esasy aýratynlyklary Öň oky gurluş bilen ýapyk;Yzky ok, guýma gurluşy bilen berk oturgyç.Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini edýäris.● Arza kassasy ● Köp görnüşleri: Döwür bilen deňeşdiriň we bazara isleg önümlerini müşderilere yzygiderli hödürläň r üçin 3000-den gowrak ok görnüşi bar ...