Biz hakda

Biz hakda

2002-nji ýylda döredilen “Xuzhou Jiufa” gurluşyk enjamlary kärhanasy (XJCM).maýa goýum maýasy 16 million RMB bolan paýdarlar jemgyýetidir.Kompaniýamyz 53 müň inedördül metr meýdany eýeleýär, olaryň 38 müňüsi ussahanalar üçin niýetlenendir.260-dan gowrak täze we ösen desgalar bilen enjamlaşdyryldy.Gurluşyk tehnikasynyň uly gurluşlaryny öndürmekde ýöriteleşýäris we ýyllyk önümçilik ukybymyz 20 müň metrik tonna.Önümçiligimizde san gözegçiligi, kebşirlemek, ýasamak we ýylylygy bejermek üçin ýokary tehnologiýaly maşynlar ulanylýar.

Uly içgysgynç we üweýji maşynlary gaýtadan işleýän merkez, dürli görnüşli basyş deformasiýasyny gaýtadan işleýän enjamlar, adaty mehaniki gaýtadan işleýän enjamlar, uly sanly gözegçilik alawy, plazma, lazer kesiji maşyn, dürli kebşirleýiş maşynlary, pozisiýalar, uly suwasty ark awtomatiki kebşirleýiş enjamy bilen partlama we reňk çyzgysy.

 

123

 

Esasy gaýtadan işlemek, önümçilik, dizaýn, ekskawatorlar, ýükleýjiler, forkliftler, ýük awtoulag kranlary, kranlar, rolik, magdan tehnikasynyň gurluş bölekleri, aýlaw buraw gurluş bölekleri, polat zawod polat enjamlarynyň gurluş bölekleri kesmek, kebşirlemek, mehaniki gaýtadan işlemek, partlama, reňklemek.XJCM içerki we daşary ýurtlarda gurluş böleklerini we mehaniki bölekleri öndürýän bazany öndürýän ýokary tehnologiýaly kärhanalara öwrüldi.

 

 

992
DJI_0397
微信图片_20210916150819
20210916150756
Crane turntable-
微信图片_20210916150828
factory
2
772

Xuzhou Jiufa, XCMG üçin bäsdeş we ajaýyp üpjün edijidir.XCMG, CAT, FOTON , LIUGONG, HELI forklift, YUTONG we Hytaýyň beýleki köp sanly meşhur tehnika kompaniýalaryna ekskawator çelekleri, ýük göteriji çelekler, roker gollar, galstuklar, bombalar, öň çarçuwalar, arka çarçuwalar, pin rulonlary we beýleki önümler bilen üpjün edýäris.RT seriýaly kranlarymyz, QY seriýaly ýük awtoulag kranlary we JFYT seriýaly diň kranlary Demirgazyk Amerika eksport edilýär.Günorta Amerika, Afrika, Eastakyn Gündogar, Günbatar Aziýa, Günorta-Gündogar Aziýa we beýleki 30-dan gowrak ýurt we sebit.

 

 

 

 

Gurluşyk tehnikasy

Güýçli güýç we kämil dolandyryş dolandyryş gurluşy bilen, kompaniýa Jiangsu paýdarlar alyş-çalyş merkezinde üstünlikli hasaba alyndy we sebitdäki paýnamalar söwda bazaryna agza boldy.Şolaryň arasynda DGY seriýaly köp funksiýaly turba geçiriji we öz-özüni ýükleýän arassaçylyk ulagy global oýlap tapyş patentlerine eýe boldy.JFYT seriýasy çalt hereket edýän öz-özüni gurýan akylly diň krany Hytaýda ilkinji önümdir.Kompaniýa tarapyndan özbaşdak gözlenýän we işlenip düzülen “RT seriýaly daşarky kran” Jiangsu welaýatynyň Ylym we Tehnologiýa Bölümi tarapyndan “ýokary tehnologiýaly önüm” hökmünde ykrar edildi we ministrlik tarapyndan “Milli fakel meýilnamasyny senagatlaşdyrmak görkeziş taslamasy” sanawyna girizildi. Ylym we Tehnologiýa.

Iş dükany

• Döredilen gününden başlap, kärhana öňdebaryjy işleýiş we synag enjamlaryna yzygiderli maýa goýdy we 3000-den gowrak iri gurluşyk enjamlary we enjamlary öndürmek guramasy we gaýtadan işlemek kuwwatyna eýe.

1
2

2500T CNC egiriji maşyn

Uly göwrümli içgysgynç maşyn

 

• Lazer kesýän enjamlar, inçe plazma kesiji maşyn, poly içgysgynç we üweýji maşyn ýaly beýleki enjamlar.

 

 

3
4

CNC plazma kesiji maşyn

CNC lazer kesiji maşyn

 

• Üç koordinatly detektor, kebşirleýji kemçilik detektory we ş.m. bularyň hemmesi Hytaýyň iň ösen enjamlary.

5
6

Gantry awtomatiki kebşirlemek

Üç koordinatly detektor

Şahadatnama

Kompaniýanyň doly tehniki hil barlagyny dolandyrmak ulgamy bar we ISO9001 hil dolandyryş dolandyryş ulgamy, ISO18001 hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy we CE şahadatnamasy, GOST kepilnamasy geçdi.Häzirki wagtda kompaniýanyň 56 sany patent tehnologiýasy bar, şol sanda 15 oýlap tapyş patenti we 41 sany peýdaly model patenti.

zhengshu

Sergi

Sergide biziň kabinamyz köp sanly daşary ýurtly müşderini görmäge çekdi.Olar we işgärlerimiz iň soňky önümleriň tehniki parametrlerini öwrendiler we hyzmatdaşlygy öwrendiler.Duşuşykda alyjylaryň köpüsini tapdyk we olar bilen uzak möhletli iş alyp bardyk.aragatnaşyklar.