Satylýan 8m3 kompaktor zibil maşynynyň bedeni

Gysga düşündiriş:

Bu gaty we ygtybarly ýokary dykyzlykly arka ýükli zibil maşyny, galyndylar pudagynyň iň uly kuwwaty bilen birlikde özboluşly swing dizaýnyna eýe.Söwda we ýaşaýyş zibil ýollarynda öndürijiligi ýokarlandyrmak üçin uly 8m3 - we m3 üçin 600 kg çenli gysyş.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model: Satylýan 8m3 kompaktor zibil maşynynyň bedeni
Marka: Jiufa
Kod: 87079090

Önümiň artykmaçlyklary ::

Adaty zibil maşyny tirkegi diňe hereketli konteýner bilen çekýär we gurluşyk agregatlaryny, çagyl, gum, asfalt, gar, agaç çipleri we ş.m. ýükläp bilýär.

 

Beden goşmaça güýç bermek üçin emele gelen kanallary kabul edýär.Dokary dartyş güýji polat minimal agram bilen öndürijiligi ýokarlandyrýar.Doly kebşirlenen ajaýyp poslama we ýarylmaga garşylygy bar.Truckük awtoulag korpusy, köp ýyllyk kynçylyklara çydap bilýän berk yzky ýükleýjidir.Zibil daşamagyň çydamlylygy.

 

Adatça, material gutusyny gurmak üçin material hökmünde Q235 ýa-da Q345 ulanýarys, ýöne ýokary derejeli polatdan aýratyn talaplaryňyz bar bolsa, bizem size üpjün edip bileris.Baosteel T700 we T850.Saab sementli karbid 450.

Aşakdaky aýratynlyklar ISUZU 8m3 ykjam zibil maşynyna degişlidir.

Umumy ölçegler 8100 × 2300 × 2800 (mm) Fakt kubagy 8CBM; 10 sm
Tigir bazasy 4175mm
Şinanyň spesifikasiýasy 8.25R20 Motoryň güýji 141kw; 151KW
Şinanyň belgisi 6 Iň ýokary tizlik Sagatda 90 km
Taksi 2-3 adama rugsat berildi Uelangyç görnüşi
önümiň ady : Gysylan zibil maşyny Gysylan zibil maşyny Oklaryň sany Dizel
Bedeniň ýokarky spesifikasiýasy 1. Gysyş gutusynyň göwrümi 8000 L;uglerod polatdan ýasalan;gapdal plastinka 4 mm galyňlykda, esasy plastinka 5 mm galyňlykda;
2. Gidrawlik dolandyryş ulgamy elektrik we el bilen dolandyrylyp bilner, bir kabinada oturdylan operasiýa ulgamy, beýlekisi gutynyň arka tarapynda gurlan operasiýa ulgamy düwmesi;
3. Bir düwmäni ýüklemek operasiýasy bilen enjamlaşdyrylan awtoulag.
4. Gysyş gatnaşygy 1: 2,5-e ýetip biler, gysylandan soň diri hapalar 600 ~ 800Kg / m3-den ýokary bolup biler;
5. loadük operasiýasynyň wagty 30 sekuntdan az, düşüriş amalynyň wagty 40 sekuntdan az;
6. Daşary ýurtdan getirilen PLC integral dolandyryş bilen enjamlaşdyrylan.Awtoulag elektrik, turba armaturlarynyň gidrawlik ulgamy import edilýän böleklerdir.
Meýletin 240L (ýekeje gap ýa-da goşa gap) ýa-da standart göteriji bilen 660 L, 1100 L gaplary saýlap bolýar.
Yzky duýduryş we Kamera enjamlaşdyrylyp bilner.
Şeýle hem, ýer togalagy we beýleki ýükleýiş mehanizmini saýlap bilersiňiz.

Zibil ýük maşynymyzyň bedeninde elmydama ajaýyp agram paýlanylýar.Emma inersenerlerimiz has gowy hil yzarlamaýarlar.Iň oňat zibil maşynyny yzygiderli yzarlamagy, ajaýyp agram paýlanyşyny gazanmagyň we yzky şassi komponentleriniň könelmegini azaltmagyň täze usulyny tapmaga sebäp boldy.

compactor-garbage-truck-body

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň