10m3 “Top Roll Off Dumpsters” / 18m3 “Roll Off Bin” -e çykaryň

Gysga düşündiriş:

Boýy: 750 - 1350 mm
Aşakda (4 mm), gapdal diwarlar, öň we gapylar (3 mm) Q235 / Q345-den ýasalan
Çeňňek ø 50 mm
Greagly emzikler bilen rulolar
Töwerekde kebşirlenen tor çeňňekler toplumy
Öň tarapyndaky merdiwan (islege görä)
Howpsuzlyk gapysyny açmak üçin goşmaça gulp
Islän reňkiňiz bilen örtülen we örtülen


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Smoothumşak taraply, gaplap bolýan konteýner gerek bolsa, iň oňat çözgüt.Daşarky demir ýol gurluşy bolmansoň, tekiz taraplary aňsat daşamak we saklamak üçin höwürtgelemäge mümkinçilik berýär.Olaryň tekiz taraplary has aňsat bezeglere we alamatlara mümkinçilik berýär.

Adatça, material gutusyny gurmak üçin material hökmünde Q235 ýa-da Q345 ulanýarys, ýöne ýokary derejeli polatdan aýratyn talaplaryňyz bar bolsa, bizem size üpjün edip bileris.Baosteel T700 we T850.Saab sementli karbid 450.

Önümiň artykmaçlyklary:

Zibil ýük awtoulaglary dürli marka ýük awtoulag şassisine oturdylyp bilner.ISUZU, HINO, VOLVO, FORD, SCANIA, HOWO, FAW we ş.m.
1. Gysyş gutusynyň göwrümi 8000 L;uglerod polatdan ýasalan;gapdal plastinka 4 mm galyňlykda, esasy plastinka 5 mm galyňlykda;
2. Gidrawlik dolandyryş ulgamy elektrik we el bilen dolandyrylyp bilner, bir kabinada oturdylan operasiýa ulgamy, beýlekisi gutynyň arka tarapynda gurlan operasiýa ulgamy düwmesi;
3. Bir düwmäni ýüklemek operasiýasy bilen enjamlaşdyrylan awtoulag.
4. Gysyş gatnaşygy 1: 2,5-e ýetip biler, gysylandan soň diri hapalar 600 ~ 800Kg / m3-den ýokary bolup biler;
5. loadük operasiýasynyň wagty 30 sekuntdan az, düşüriş amalynyň wagty 40 sekuntdan az;
6. Daşary ýurtdan getirilen PLC integral dolandyryş bilen enjamlaşdyrylan.Awtoulag elektrik, turba armaturlarynyň gidrawlik ulgamy import edilýän böleklerdir.

Trolleýli konteýnerimiziň uzak ömri bar, güýçli we täsirli.Önümlerimiz Awstraliýada we Täze Zelandiýada gowy abraýdan peýdalanýar.Konteýnerleri ýüklemegiň iň oňat usuly bilen üpjün edip bileris, iň esasy zat, ony çyzgylaryňyza görä düzüp bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň